Avishkar Team 2019-20
Meet Our Alums

Team Leads

Aditya Ranade
linkedin
Kalpesh Pawar
linkedin
Pranit Mehta
linkedin

Braking

Bharat Bhavsar
linkedin
R Pranit
linkedin
Sourav Chandak
linkedin

Controls and Communications

Mansi Choudhary
linkedin
Neel Balar
linkedin
Pyneni Roopesh
linkedin
Ranjith R Tevnan
linkedin
Rutvik Baxi
linkedin
Srivenkat A
linkedin

Levitation

Anshul Kumar Singh
linkedin
Gaurav Vaidya
linkedin
Hari Sudhan P
linkedin
Saud Iqbal
linkedin
Sayan Mitra
linkedin
Sayli Mayna
linkedin
V S Shyam
linkedin

Power Systems

Kishan Thakkar
linkedin
Adhithyan
linkedin
Vignesh Kumar
linkedin

Propulsion

Manikandan L.P.
linkedin
Chinmay Raut
linkedin
Hitesh Pawar
linkedin
Nikhil Yelamarthy
linkedin
Parth S Shah
linkedin
Shivam Chakraborty
linkedin
Shivam Pranjale
linkedin
Shivangi Singh
linkedin

Structures & Aerodynamics

Kaja Sai Manikanta
linkedin
Hruthik V S
linkedin
Rohan Narayan
linkedin
Unman Nibandhe
linkedin

Suspension

Madhav
linkedin
Rishabh Shah
linkedin
Siddharth Dey
linkedin

Business

Anuj Khandalikar
linkedin
Ayush Chauhan
linkedin
Omesh Kandregula
linkedin
Rohit Survase
linkedin

Follow us to stay updated