Avishkar Team 2019-20
Meet Our Alums

Team Leads

Aditya Ranade
linkedin
Kalpesh Pawar
linkedin
Pranit Mehta
linkedin

Braking

Bharat Bhavsar
linkedin
R Pranit
linkedin
Sourav Chandak
linkedin

Controls and Communications

Mansi Choudhary
linkedin
Neel Balar
linkedin
Pyneni Roopesh
linkedin
Ranjith R Tevnan
linkedin
Rutvik Baxi
linkedin
Srivenkat A
linkedin

Levitation

Anshul Kumar Singh
linkedin
Gaurav Vaidya
linkedin
Hari Sudhan P
linkedin
Saud Iqbal
linkedin
Sayan Mitra
linkedin
Sayli Mayna
linkedin
V S Shyam
linkedin

Power Systems

Kishan Thakkar
linkedin
Adhithyan
linkedin
Vignesh Kumar
linkedin

Propulsion

Manikandan L.P.
linkedin
Chinmay Raut
linkedin
Hitesh Pawar
linkedin
Nikhil Yelamarthy
linkedin
Parth S Shah
linkedin
Shivam Chakraborty
linkedin
Shivam Pranjale
linkedin
Shivangi Singh
linkedin

Structures & Aerodynamics

Kaja Sai Manikanta
linkedin
Hruthik V S
linkedin
Rohan Narayan
linkedin
Unman Nibandhe
linkedin

Suspension

Madhav
linkedin
Rishabh Shah
linkedin
Siddharth Dey
linkedin

Business

Anuj Khandalikar
linkedin
Ayush Chauhan
linkedin
Omesh Kandregula
linkedin
Rohit Survase
linkedin